1900 636 555

024 3927 5568

  |  

TS.BS. Wichai Termrungruanglert

Specialist

Oncology Department

Language

Anh - Thái

Education

+ 1985: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại Đại học Chulalongkorn
+ 1995-1996: Học bổng bác sỹ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại đại học Texas. Trung tâm ung thư Anderson Hoa Kỳ.

Experience

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan

In-depth study

+ Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

Achievements