1900 636 555

024 3927 5568

  |  

TS.BS. Kunthida Rithirangsriroj

Specialist

Oncology Department

Language

Anh

Education

+ 2006: Đại học Chulalongkorn
+ 2014: Học bổng nghiên cứu sinh chuyên ngành ung thư phụ khoa, đại học Chulalongkorn

Experience

+ 2012: Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan

In-depth study

+ Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

Achievements