1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BSCK II – Phạm Thị Thái Hà

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội (1973)
+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (1988)
+ Thạc sỹ Y khoa (2000)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II (2007)

Experience

+ 1979 - 2011: Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương
+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Nhiều Huy chương, bằng khen cấp Cơ sở và cấp Bộ

In-depth study

Achievements