1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh

Specialist

Otolaryngology (ENT)

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2001)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Hà Nội (2007)

Experience

+ 2002 – 2009: Giảng viên Bộ môn Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Hải Phòng
+ 2009 đến nay: Công tác tại Khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements