1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Đỗ Thanh Quang

Specialist

Cardiology Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y (1979)
+ Bằng Thạc sĩ y khoa tại Học viện Quân y (1994)
+ Bằng Bác sĩ chuyên khoa II tại Học viện Quân y (1995)

Experience

+ 1979 – 1984: Bác sĩ quân y mặt trận biên giới phía Bắc – Cao Bằng.
+ 1985 – 2011: Bác sĩ điều trị nội trú tim mạch – Bệnh viện 108
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngoc
Khen thưởng
+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

In-depth study

Các vấn đề về tim mạch

Achievements