1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Pham The Chuc

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2003)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2008)

Experience

+ Năm 1990 – 1996: Công tác tại Bệnh viện K74 Vĩnh Phúc
+ Năm 1996 – 2009: Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội
+ Năm 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements