1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Ho Thi Thu Ha

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1983)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1990)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2002)

Experience

+ 1983 – 2013: Công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2014 đến nay: công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Các vấn đề nội khoa

Achievements