1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Tạ Thị San

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Experience

+ 1979 – 1983: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
+ 1983 – 2010: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội
+ 2010 – nay: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

In-depth study

Các vấn đề sản khoa

Achievements