1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I- Nguyễn Chí Phồn

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2007)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Experience

+ 7/2007 – 5/2011: Công tác tại Bệnh viện Xây dựng
+ 3/2012 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements