1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dược sĩ Vương Kim Đào

Specialist

Pharmacy

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội

Experience

+ 1985 – 2001: Công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tây
+ 2003: Cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế Tây Hồ
+ 2004 – 2006: Cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế Ba Đình
+ 2007 – 2009: Chuyên viên Phòng y tế Ba Đình
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa dược Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements