1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Vũ Văn Hà

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1995)

Experience

+ + 1996 – 2014: Bác sĩ điều trị bệnh viện Việt Đức
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements