1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Vũ Trung Hiếu

Specialist

Otolaryngology (ENT)

Language

Anh

Education

+ 2011: Tốt nghiệp Học viện quân y
+ 2013: Chứng chỉ bác sĩ định hướng chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương

Experience

+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements