1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Vũ Thìn

Specialist

Cardiology Department

Language

Anh

Education

+ 1999 : Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
+ 2004 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện

Experience

+ Công tác tại Viện Tim mạch quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
+ 2012 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements