1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Vũ Thanh Huyền

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Hà Nội (2007)
+Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa Định hướng Nhi – Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (2011)

Experience

+ 2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements