1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Trần Thu Trang

Specialist

Pediatrics Department

Language

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2011)

Experience

+ 7/2011 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements