1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Trần Thị Bích Hà

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2002)

Experience

+ 1981 – 2012: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
+ 2012 – nay: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huân chương vì sự nghiệp y tế

In-depth study

+ Các vấn đề sản khoa

Achievements