1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Trần Đức Tuấn

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1998)
+ Thạc sĩ y khoa Đại học Y Hà Nội (2008)

Experience

+ 2005: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
+ 2008 – 2014: Công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn
+ 11/2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements