1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. To Thi An Chau

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp bằng Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Quân Y (1979)
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa I tại Học viện Quân Y (1988)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Quân Y (1996)
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa II tại Học viện Quân Y(1997)

Experience

+ 1994 – 1997: Công tác tại Học viện Quân Y
+ 1997 – 2010: Công tác tại Bệnh viện 354
+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 2005

In-depth study

Achievements