1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS Saing Pisy

Specialist

Otolaryngology (ENT)

Language

Anh

Education

+2003: Tốt nghiệp Đại học y Thái Bình
+ 2003 – 2006: Học Thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội

Experience

+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements