1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Ths. BSCK I – Phùng Minh Vân

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Bằng Đại học Bác sĩ Đa khoa – Học viện Quân Y – 1980
+ Bằng Bác sĩ chuyên khoa I Nội chung – Đại học Y Hà Nội – 1990
+ Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu – Đại học Y Hà Nội – 2000

Experience

+ 1983 – 2011: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
+ 2011 – 2013: Tham gia chương trình y tế tại Công hòa Mozambic
+ 4/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements