1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Phi Nga

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Bác sỹ chuyên khoa I (Đại học Y Hà Nội – 1991)
+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội – 1999)

Experience

+ 1981 – 10/2012: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội
+ 09/2012 – 06/2013: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec
+ 07/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Hàng chục công trình nghiên cứu cấp Cơ sở và cấp Bộ

In-depth study

+ Vấn đề nhi khoa

Achievements