1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Phan Thị Thu Hải

Specialist

Department of Oral, Maxillofacial & Dental

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học y Hà Nội (1993)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Experience

+ 2003 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements