1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Pham Thi Thuy Duong

Specialist

Hong Ngoc IVF CenterDepartment of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2011: Tham gia khóa học Kiến thức và Thực hành tại Labo để hỗ trợ sinh sản - Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM Việt Nam
+ 2013: Tham gia khóa đào tạo định hướng về sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội
+ 2014: Tham gia khóa đào tạo về IVF, siêu âm và phẫu thuật nội soi tại Cộng hòa Séc.

Experience

+ 2010: Làm việc tại Bệnh viện Andrology và Sinh sản Hà Nội
+ 2011: Trưởng phòng thí nghiệm - Bệnh viện Sinh sản và Sinh sản Hà Nội
+ 2015: Làm việc tại phòng khám sinh sản tại 15A - Trần Khánh Du, Hà Nội
+ 2018 - nay: Chuyên gia sinh sản tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc. Hiện là Trưởng lâm sàng IVF Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements