1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Pham Thi Thu Ha

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1996)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2003)

Experience

+ 1980 – 1983: Bác sĩ chuyên khoa Nội bệnh viện E
+ 1983- 2003: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện E ( 2003: trường khoa Nội thần kinh)
Khen thưởng
+ Bằng khen cấp Bộ
+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

In-depth study

Achievements