1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Phạm Thị Ninh Vân

Specialist

Intensive Care Unit

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Experience

+ Hiện đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements