1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Phạm Thị Nhường

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (2013)

Experience

+ 8/2013 – 3/2014: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Nam Định
+ 4/2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements