1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK II – Phạm Thị Mai

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1984)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2005)

Experience

+ Từng công tác tại bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Nam Thăng Long
+ 2001 – 2014: Công tác tại bệnh viện Xanh Pôn
+ 2015 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements