1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BSCK I – Phạm Thị Hà Thanh

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1996)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I ( Đại học Y Hà Nội – 2009)
+ Thạc sĩ y khoa (2008)

Experience

+ 1997 – 2011: Công tác tại bệnh viện Bưu Điện
+ 2012 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements