1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Pham Duc Thinh

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1973)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Experience

+ 1974 – 2003: Giảng viên Đại học Y Hà Nội
+ 2004 – nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements