1900 636 555

024 3927 5568

  |  

PGS.BSCK II – Phạm Đức Huấn

Specialist

General Surgery Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 (Đại học Y Hà Nội – 2007)
+ Tiến sĩ y khoa (2004)
+ Phó giáo sư y học (2007)

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements