1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Phạm Đức Hiếu

Specialist

Intensive Care Unit

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2002)
+ Thạc sỹ y khoa ( Đại học Y Hà Nội 2013)

Experience

+ 2003- 2013: Bác sĩ điều trị bệnh viện Hữu Nghị
+ 2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements