1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK II – Phạm Đỗ Ngọc Diệp

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội (1986)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1993)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2003)

Experience

+ 1986 – 2/2015: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn
+ 3/2015 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements