1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Nguyễn Văn Vượng

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2006)
+ Thạc sỹ y khoa

Experience

+ 2004 – 2008: Công tác tại bệnh viện 09 Hà Nội
+ 2008 – 2013: Công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements