1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Xuân Nguyên

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2004)

Experience

+ 1980-1983: Bác sĩ Bộ Giao thông vận tải
+ 1984-2011: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements