1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Thùy

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ 2011: Tốt nghiệp Đại học y dược Thái Nguyên
+ 9/2012 – 2013: Học chuyên khoa định hướng PHCN – Đại học y Hà Nội.

Experience

+ 2011 – 2012: Công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ – Hà Nội
+ 2013 đến này: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements