1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Thu Ba

Specialist

Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2014)

Experience

+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements