1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Nguyễn Thị Thi Nga

Specialist

Department of Laboratory Medicine

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Thạc sỹ chuyên khoa Vi sinh y học

Experience

+ 1983 – 08/2011: Công tác tại Khoa Xét nghiệm Huyết học – Vi sinh, bệnh viện K Trung ương
+ 11/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huy chương Vì sức khỏe nhân dân

In-depth study

Achievements