1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Thanh Bình

Specialist

Otolaryngology (ENT)

Language

Anh

Education

+ 1996: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 1999 – 2002: Học Thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội

Experience

+ 2005 – 2014: Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2014 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements