1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Síu

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1986)

Experience

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Xanh – Pôn
+ 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements