1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Phương Thúy

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Experience

+ Hiện nay công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements