1900 636 555

024 3927 5568

  |  

TS.BSCK I – Nguyễn Thị Ngọc Thắng

Specialist

Endocrinology Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1989)
+ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quân Y (2004)

Experience

+ 1981 – 1995: Công tác tại Bệnh viện 7 – Quân khu 3
+ 2000 – 2010: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện
+ 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements