1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Minh Tâm

Specialist

Department of Obstetrics and gynaecology

Language

Anh

Education

+ 1981: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 2004: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Experience

+ 1982 – 1990: Bác sĩ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tỉnh Hải Dương
+ 1990 – 2013: Bác sĩ Bệnh viện Bưu điện
+ 2013 – đến nay: Công tác tại Khoa sản bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements