1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Dung

Specialist

Cardiology Department

Language

Anh

Education

+ 2003: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 2010: Thạc sĩ y khoa

Experience

+ 2003 – 2013: Bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements