1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Hồng Hiền

Specialist

Ophthalmology Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2000)

Experience

+ 1996 – 3/2012: Bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Hữu Nghị
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements