1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BS – Nguyễn Thị Anh Trang

Specialist

Department of Oral, Maxillofacial & Dental

Language

Anh

Education

+ 1992: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 2010: Thạc sĩ y học

Experience

+ 1992 – 1995: Phụ trách y tế Phan Chu Trinh – Hà Nội
+ 1995 – 1996: Học viên học viện Bạch Mai
+ 1997 – 2003: Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Phòng khám đa khoa Meliker
+ 2004 – 2010: Bác tại tại Bệnh viện đa khoa Tràng An
+ 2010 – 2013: Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Phòng khám Thái Yên Dương
+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

In-depth study

Achievements