1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Minh Đại

Specialist

Department of Oral, Maxillofacial & Dental

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y (1992)
+ Bằng Bác sĩ chuyên khoa I – Răng Hàm Mặt tại Học viện Quân y (1998)

Experience

+ 1992 – 2000: Bác sĩ Học viện Quân y
+ 2006 – 2011: Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt
+ 2011 đến nay: Công tác tại khoa Răng – Hàm – Mặt, tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements