1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Mạnh Quảng

Specialist

Pediatrics Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1984)
+ Bác sỹ chuyên khoa I – Hồi sức cấp cứu (1991)

Experience

+ 1/1985 – 2/1992: Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam Cuba
+ 3/1992 – 7/1995: Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn
+ 8/1995 – 3/2006: Công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Nam Cuba
+ 3/2006 – 4/2008: Công tác tại Angola với vai trò chuyên gia y tế
+ 12/2009 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements