1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Hồng Hạnh

Specialist

Hong Ngoc IVF Center

Language

Anh

Education

+ 2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Experience

+ 2012 – nay: Công tác tại TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements