1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Hải Ánh

Specialist

Internal Medicine Department

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2007)

Experience

+ 2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements