1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Nguyen Duc Hai

Specialist

Department of Imaging Diagnosis

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989)
+ Tốt nghiệp Cao học, trường Đại học Y Hà Nội (2001)

Experience

+ 1990 – 2005: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện
+ 3/2006 – 6/2006: : Công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn
+ 7/2006 – 11/2007: Công tác tại bệnh viện Việt Pháp
+ 12/2007 đến nay: Công tác tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements